1. třída

Obsah stránky

Třída II. Berušky

(starší děti 5 – 7 let)

Učitelky: Yvona Markovičová, Bc. Anna Macková

Charakteristika třídy

Barevné ladění třídy je v teplých barvách. Tyto barvy vytvářejí příjemné a pohodové prostředí. Místnost je rozdělena na dvě části: herní s kobercem a část pracovní. V herně si děti hrají, tancují, cvičí, odpočívají. U stolečků převládají činnosti výtvarné, pracovní. Ve třídě jsou také herní koutky - kuchyňka, obchod, kadeřnictví. Vybavení třídy je nadstandartní, vybaveno TV, CD, DVD, magnetickou  tabulí.

Zaměření třídy

Zaměřujeme se hlavně na rozvoj fyzické, psychické a sociální zralosti dětí a zvládnutí dovedností, které jsou podmínkou pro přijetí dítěte do ZŠ. Důležitá je také environmentální výchova. Výchozí a nejdůležitější činností je HRA.

Při naší práci respektujeme osobnost dítěte a nenásilným způsobem se snažíme dětem plánovanou řízenou činností vytvořit zajímavý program. Ve třídě je přátelská atmosféra, všichni se snaží dodržovat společná dohodnutá pravidla.

Výchovně vzdělávací program

Vycházíme ze školního vzdělávacího programu (ŠVP): ŠKOLKA PŘEDEHROU ŽIVOTA

(dle RVP pro PV). ŠVP je rozdělen do 4 integrovaných bloků- (Podzim, Zima, Jaro, Léto).

Třída předškoláků spolupracuje se ZŠ. Děti se účastní společných akcí, dílniček, návštěv ve vyučování.

Svým harmonickým působením rozvíjí každá učitelka především osobnost a samostatnost dítěte, jeho komunikaci, osobní projev, toleranci, základní pravidla slušného chování a získávání nových poznatků.

Svým harmonickým působením rozvíjí každá učitelka především osobnost a samostatnost dítěte, jeho komunikaci, osobní projev, toleranci, základní pravidla slušného chování a získávání nových poznatků.