Chodba ZŠ

Obsah stránky

Základní škola

Škola zajišťuje vzdělávání žáků 1. stupně ZŠ (1. - 5. ročník). Výuka probíhá v pěti kmenových učebnách, škola je pětitřídní.

Výuka se v základní škole uskutečňuje podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání "Tvořivá škola". Ve školním roce 2022/2023 do školy dochází 65 žáků.

Budova ZŠ

 

Sluneční soustava
Projekty našich páťáků
Vánoční trhy
Tradice
Projektový den V. třídy
Den nevidomých