1. třída

Obsah stránky

III. třída

Třídní učitelka: Mgr. Helena Dolanská 
E-mail: dolanska@zsbobrovniky.cz

Rozvrh hodin - online výuka: 

 

8:30 – 9:15

9:30 – 10:15

10:25 – 11:00

Po

ČJ

M

PRV

Út

ČJ

M

ČJ - sloh

St

ČJ

AJ *

M

Čt

ČJ

M

PRV

ČJ

AJ *

M

*AJ - Mgr. Petrusová - v gmailu žáka samostatný odkaz na přihlášení do výuky anglického jazyka. 

Dobrovolný úkol do 30.1. - malujeme obrázek na téma HASIČI nebo napíšeme krátky příběh, básničku. 

Týdenní plán 

18. 1. - 22. 1. 2021

ČJ - Vyjmenovaná slova po P - opakování a procvičování. Přepis cvičení do sešitu (malý sešit do ČJ). Začínáme vyjmenovaná slova po S.

Pracovní sešit str. 37- 40. Učebnice str. 38 - 43. 

Sloh - Dobrý skutek str. 81. 

Doma - každý den patnáct minut čtu!

- Pamětné sčítání a odčítání čísel do tisíce. Pracovní sešit str. 34 - 35.  Slovní úloha.  Online kvízy - děti již zvládají pracovat na kvízech zasílaných gmailem. 

Kvíz - násobilka a pamětné sčítání zpaměti.  

PRV - Opakování skupenství látek, finanční gramotnost. Začínáme nové téma - lidské tělo. 

AJ -  Happy street. Domácí úkol ze dne 15. 1. 2021 - pracovní sešit strana 18 cvičení 2. Učebnice strana 16 cvičení 1 - nakreslit obrázek + napsat slovíčko (6 obrázků s šesti slovíčky.)