Mateřská škola

Obsah stránky

III. třída

Třídní učitelka: Mgr. Helena Dolanská 
E-mail: dolanska@zsbobrovniky.cz

Vážení rodiče, 

v druhém týdnu distanční výuky jsme zvládli veškeré učivo a ještě něco navíc. To se nám podařilo jen díky tomu, že jsou žáčci svědomití a zodpovědní. 

Moc děkuji dětem a rodičům za pomoc a přípravu. 

Přeji Vám klidné a pohodové prázdniny.

Pouštějte draky a načerpejte energii. 

 

Týdenní plán  2. 11. - 6. 11. 2020

ČJ - Slova příbuzná - kořen, předpona, přípona. Slova protikladná. Obojetné souhlásky. Slova souznačná a synonyma. Pracovní sešit str. 20 - 22. 

Sloh -  popis - vzhled, oblečení, činnost. 

Básnička - Pracovní sešit str. 20 cv. 3.

Doma - každý den patnáct minut čtu!

M - Pamětné sčítání a odčítání dvojmístných čísel. Slovní úloha. Zaokrouhlování čísel na desítky.  Znázorňování a rozvinutý zápis trojmístných čísel. Např. 255 = 200 + 50 + 5 

Rýsování str. 3.  Pracovní sešit str. 17 - 20. 

Každý den násobilka zpaměti.  

PRV - Živá příroda. Houby. Ovoce - suché plody, dužnaté plody. 

AJ -  Zvířata. Budeme se učit názvy zvířat. 

Sloveso TO BE - být. Jednoduché věty. How old are you? How are you? What is your favourite colour?  Opakujeme. 

Barvy - číst i psát. ZPAMĚTI. Test - listopad.