1. třída

Obsah stránky

III. třída

Třídní učitelka: Mgr. Helena Dolanská 
E-mail: dolanska@zsbobrovniky.cz

Týdenní plán 10. 5. - 14. 5. 2021

ČJ -  Nové učivo - Slovesa - časování, infinitiv str. 65-67. Přepis cvičení do sešitu (malý sešit do ČJ).   

Každý týden v úterý diktát. 

Sloh - Čtenářský deník.  

Doma - každý den patnáct minut čtu!

- Dělení jednomístným dělitelem. Pracovní sešit str. 24 - 25.

PRV - Živočichové str. 56.

Ve čtvrtek opakovací test - živočichové. Která zvířata rodí živá mláďata? Dělení živočichů (savci, ptáci, ryby...). Dělení podle druhu potravy (býložravci, masožravci, všežravci).

AJ -  6. lekce