Mateřská škola
Základní škola

Obsah stránky

III. třída

Třídní učitelka: Mgr. Oxana Lettovská
E-mail: lettovska@zsbobrovniky.cz

 

Týden 16.9. - 20.9.2019

  • Čj - opakujeme učivo 2. třídy- pracujeme s abecedou, psaním ú - ů, párové
  • souhlásky ( t -d, p -b, v -f, ...atd ).  V úterý 17.9. píšeme diktát - uč. str. 13 
  • M- Opakujem početní operace, začínáme s písemným sčítáním. 
  • Pracujeme s parketami - děti dostanou domácí úkol - kartu Ubongo. 
  • Rýsujeme a měříme úsečky - nosit pravítko !
  • Aj - do listopadu nebudeme potřebovat učebnice. Seznamujeme se s dalšími
  • slovíčky, opakujeme barvy, čísla 1 - 10, začínáme s čísly 11 -20.
  • Základní otázky- What is your name ? How old are you?..atd. 
  • ve čtvrtek 19. 9. se konají třídní schůzky. v 16.00 hod.