MŠ v 1. třídě

Obsah stránky

Školní družina

Provoz ŠD - základní informace

  • Provozní doba: ráno 6:30 - 7:40, odpoledne: 11:45 - 16:30
  • Žáci, kteří zůstávají ve školní družině, si nechávají věci ve třídě a po obědě je berou do školní družiny.
  • Organizace školní družiny probíhá dle řádu školní družiny.
  • Pro odpolední program je nutné, aby dítě odešlo buď po obědě nebo až ve 14:00 z důvodu odpoledního programu (plnění ŠVP, pobyt na hřišti, v lese..)
  • Rodiče vyzvedávají děti buď po obědě u školní výdejny obědů nebo až od 14:00 ve ŠD. 
  • Školní družina končí v 16:30, dítě odchází dle pokynů v přihlašovacím lístku, který děti obdrží na začátku školního roku. Změnu je možné zapsat buď  do sešitu školní družiny, který je k dispozici ve vestibulu školy nebo do formuláře „Oznámení o mimořádném odchodu dítěte ze ŠD“
  • Platba za školní družinu (500,- Kč) se vybírá na pololetí. Žák platí i tehdy, pokud chodí do školní družiny jen některé dny.
  • Podrobnější informace jsou v řádu školní družiny.

Kontakt

Bc. Marie Niedermeierová, vychovatelka ŠD
Telefon: 597 603 492
E-mail: sd@zsbobrovniky.cz

Dokumenty

Dokumenty ŠD