Základní škola

Obsah stránky

Zápis do MŠ

Termín zápisu

 Zápis do Mateřské školy Hlučín-Bobrovníky pro školní rok 2021/2022,

se koná 4. 5.2021, od 8.00 do 14.00.

Dokumenty potřebné k zápisu

 • Žádost o přijetí dítěte
 • Evidenční list potvrzený lékařem
 • Kopie rodného listu dítěte
 • Kopie kartičky zdravotní pojišťovny
 • Kopie očkovacího průkazu
 • Občanský průkaz

Možnosti podání žádosti a dokumentů k zápisu

 • Datovou schránkou: ID DS: a87mdfd
 • E-mailem s elektronickým podpisem: ms@zsbobrovniky.cz
 • Poštou na adresu: Mateřská škola, Požárnická 42, 748 01 Hlučín-Bobrovníky
 • Zákonný zástupce s dítětem, osobně přítomný v mateřské škole, po telefonickém objednání rezervace.(tel. 597 603 494) každou středu od 8.00 - 12.00.

Informace o povinném předškolním vzdělávání určené pro zákonné zástupce dětí

Pro děti, které do 31. srpna 2021 dosáhnou věku pěti let, je od 1. září 2021

 předškolní vzdělávání povinné. 

Pokud ještě dítě do mateřské školy nedochází, musí ho zákonný zástupce přihlásit ve spádové nebo jím vybrané mateřské škole v termínu zápisu. Nepřihlášení dítěte nebo zanedbání péče o povinné předškolní vzdělávání je považováno za přestupek. Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením.

Postup přijímání k předškolnímu vzdělávání

 1. Zákonný zástupce se rozhodne, v jaké mateřské škole požádá o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání.
 2. Zápis k předškolnímu vzdělávání se koná v období od 3. května do 14. května. Přesné datum a místo stanoví ředitelka konkrétní školy.
 3. Zákonný zástupce požádá o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání. Zákonný zástupce nemusí dokládat u dětí, pro které je vzdělávání povinné, že dítě se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním.
 4. O přijetí dítěte do mateřské školy rozhoduje ředitelka konkrétní školy ve správním řízení.
 5. Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech: v mateřské škole zapsané v rejstříku škol, po dobu 4 souvislých hodin denně, začátek povinné doby ředitelka stanoví mezi 7. a 9. hodinou a uvede ve školním řádu.
 6. Povinné předškolní vzdělávání trvá případně i ve školním roce, pro který byl dítěti povolen odklad povinné školní docházky a je ukončeno až začátkem plnění povinné školní docházky.

Jiné možné způsoby plnění povinného předškolního vzdělávání dítěte

 • individuální vzdělávání dítěte - zákonný zástupce oznámí písemně v době zápisu, nejpozději do konce května
 • vzdělávání v přípravné třídě základní školy (určené pouze pro dítě s uděleným odkladem školní docházky) a ve třídě přípravného stupně základní školy speciální
 • vzdělávání v zahraniční škole na území České republiky

 

 

Dokumenty