Mateřská škola

Obsah stránky

Zápis do MŠ

Informace o povinném předškolním vzdělávání určené pro zákonné zástupce dětí

Pro děti, které do 31. srpna 2018 dosáhnou věku pěti let, je od 1. září 2018 předškolní vzdělávání povinné. 

Pokud ještě dítě do mateřské školy nedochází, musí ho zákonný zástupce přihlásit ve spádové nebo jím vybrané mateřské škole v termínu zápisu. Nepřihlášení dítěte nebo zanedbání péče o povinné předškolní vzdělávání je považováno za přestupek. Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením.

Postup přijímání k předškolnímu vzdělávání

  1. Zákonný zástupce se rozhodne, v jaké mateřské škole požádá o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání.
  2. Zápis k předškolnímu vzdělávání se koná v období od 2. května do 16. května 2019. Přesné datum a místo stanoví ředitel konkrétní školy.
  3. Zákonný zástupce požádá o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání. Zákonný zástupce nemusí dokládat u dětí, pro které je vzdělávání povinné, že dítě se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním.
  4. O přijetí dítěte do mateřské školy rozhoduje ředitel konkrétní školy ve správním řízení.
  5. Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech: v mateřské škole zapsané v rejstříku škol, po dobu 4 souvislých hodin denně, začátek povinné doby ředitel stanoví mezi 7. a 9. hodinou a uvede ve školním řádu.
  6. Povinné předškolní vzdělávání trvá případně i ve školním roce, pro který byl dítěti povolen odklad povinné školní docházky a je ukončeno až začátkem plnění povinné školní docházky.

Jiné možné způsoby plnění povinného předškolního vzdělávání dítěte

  • individuální vzdělávání dítěte - zákonný zástupce oznámí písemně v době zápisu, nejpozději do konce května
  • vzdělávání v přípravné třídě základní školy (určené pouze pro dítě s uděleným odkladem školní docházky) a ve třídě přípravného stupně základní školy speciální
  • vzdělávání v zahraniční škole na území České republiky
Název Typ
Zápis do MŠ - plakát pdf pdf
Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání pdf pdf
Kritéria přijetí do MŠ pdf pdf
Evidenční list dítěte MŠ pdf pdf
Souhlas se zpracováním osobních údajů - foto, video pdf pdf
Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání pdf pdf