Chodba ZŠ

Obsah stránky

II. třída

Třídní učitelka: Mgr. Veronika Třetinová
E-mail: tretinova@zsbobrovniky.cz

Týden 4.11. - 8.11.2019

Český jazyk

 • Čítanka 2 - pokračujme ve čtení str.  52-55. Čítanka 1 - čteme pouze ve škole, každý pátek. Čítanku 1 si ponecháme škole v boxu.
 • Píšeme diktáty - jednoduchýché věty. Opravy diktátu budou vždy za domácí úkol. Píšeme diktáty nejméně 2 v týdnu.
 • Pracujeme v pracovním sešitu (žlutý)
 • Pracujeme s učebnicí českého jazkyka (žlutá)
 • Procvičujeme druhy vět a jejich znaménka
 • Učíme se novou báseň, str. 49, Oříšek
 • DÚ a důležitá sdělení si do úkolníčku již zapisujeme samostantě
 • Domácí příprava: příprava na diktáty -  jednoduché věty.
 • Nový okruh vět - v čítance, str. 10, věty,které jsou napsány psacím písmem

Matematika

 • Procvičujeme počty s přechodem přes 10.
 • Sčítáme a odčítáme desítky.
 • Procvičujeme rozklad čísel na desítky a jednotky.
 • Počítáme v oboru do 100  - číselné řady. Čteme správně čísla.
 • Pracujeme v pracovním sešitu str. 13
 • Domácí příprava - procvičovat + -  s přechodem přes 10.

Prvouka

 • Pokračujme v pracovím sešitu - str12 (jehnličnaté stromy, keře)
 • Učebnici Prv si ponecháme ve škole v boxu.

Různé

 

18.11. Vánoční dílna

Ve čtvrtek:  sraz u školy již v 5:50h!

21.listopadu 2019 jedeme na celodenní výlet do Brna - muzea- návrat cca 16 - 17. hod

 

29.11. Vánoční jarmark, od 16:00