Mateřská škola
Základní škola

Obsah stránky

II. třída

Třídní učitelka: Mgr. Veronika Třetinová
E-mail: tretinova@zsbobrovniky.cz

Týden . - 16.9. - 20.9.2019

Český jazyk -  Čítanka 2 - pokračujme ve čtení str. 13 -16. Čítanka 1 - čteme pouze ve škole, každý pátek. Čítanku 1 si ponecháme škole v boxu.

Naučíme se novou báseň z čítanky.

Vyzkoušíme si diktát jednoduchých slov.

Píšeme písmena s háčky ď,ť.

Matematika Počítáme do 20.

Vyzkoušíme si diktát čísel.

Pracujeme v pracovním sešitu str. 4 - 7. Opakujeme učivo.

Učíme se slovní úlohy.

Prvoukapracujeme v pracovím sešitu str. 3 - 4.

Učebnici Prv si ponecháme ve škole v boxu.

 

Prosím do pátku o 172 Kč na pracovní sešity.

Prosím o návratky do školních klubů, náboženství atp. také do pátku.

V úterý byl nábor do košíkové /přišli bývalí reprezentanti ČR -  pro dívky i chlapce.

  • Prosím o obalení sešitů a učebnic, vyplňte také žíkovskou knížku.
  • ve čtvrtek 19. 9. se konají třídní schůzky. v 16.00 hod.