Mateřská škola

Obsah stránky

II. třída

Třídní učitelka: Mgr. Lucie Bylicová                                                 

 E-mail: lucie.bylicova@zsbobrovniky.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muzeum v Hlučíně - Betlémy
Čertoviny
Preventivní program - Budujeme dobré vztahy ve třídě
Tajemství zvířat
Úklid zahrady
Halloween
Jablíčkový den
Návštěva knihovny
Lesní škola
Olympiáda
Dravci