1. třída

Obsah stránky

II. třída

Třídní učitelka: Mgr. Veronika Třetinová
E-mail:
tretinova@zsbobrovniky.cz

Týden  25.5. - 5.6.2020

INFORMACE PRO  ŽÁKY PŘÍTOMNÉ VE ŠKOLE:

Po dobu nepřítomnosti mě ve škole zastupuje paní učitelka Oxana.

Na základě naší domluvy nebude s dětmi probírat učivo nové, jen opakovat a fixovat již probranou látku.

Nové učivo si probereme ve škole společně.

 

Vzhledem k nepřítomnosti třídní učitelky, zůstavá platný stejný plán učiva i na příští týden. Učivo si tak můžete vypracovat dle individuálního tempa. V případě potíží mě prosím kontaktujte nejlépe telefonicky. Učivo, kterému děti nebudou rozumět, si vysvětlíme hned po mém návratu do školy. Bude na to dostatek prostoru. Děkuji Vám za pochopeni a spolupráci.

Důležité informace k nástupu do školy:

 • Žáci se ráno seřadí před školou do určených skupin, dodržují rozestupy. Škola se otevírá v 7:45.
 • Do školy vstupují po skupinách pod vedením svých učitelek.
 • První den školy žáci přinesou vyplněné čestné prohlášení.
 • Dospělí do školy nevstupují, přivádějí děti ke škole a odvádějí od budovy školy.
 • Neposílejte do školy dítě, které má projevy nemoci (zvýšená teplota, kašel apod.) nebo má být v karanténě.
 • Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.
 • Žáci nemusí být vzděláváni podle běžného rozvrhu hodin, ale budou plnit úkoly dle týdenních plánů, které jsou zveřejňovány na webových stránkách.
 • Děti, které zůstávají doma, budou nadále vyučovány vzdáleně a budou plnit úkoly dle týdenních plánů.
 • Škola vede evidenci o docházce žáků do skupin. V případě nepřítomnosti žáka žádá škola informaci od rodičů o důvodech nepřítomnosti a o tom, zda bude žák nadále do skupiny docházet.
 • Dítě, které nenavštěvuje školu (rodič je s ním doma), nemá nárok na dotované stravování ve školní jídelně.

Český jazyk

 • Četba: nadále oblíbená khiha, žáci přítomní ve škole obdrží novou knihu
 • Žáci, kteří budou v pondělí přítomni ve škole, přinesou ke kotrole pracovní sešit ČJ
 • Nadále zde budu vkládat pracovní listy, je vhodné je vytisknout 
 • Nový pracovní list (slovesa):http://files.zsskolni-havirov.eu/200002078-73e6574e0b/VY_32_INOVACE_377.doc
 • Nový diktát v učebnici: str. 52/cv.24
 • ČJ můžete dle potřeby procvičovat taktéž on line zde:  https://skolakov.eu/cesky-jazyk-2-trida
 • ČJ video o učivu 2.ročníku - vlastní jména: https://www.youtube.com/watch?v=2lJ8jTtYcU4

Matematika

 • Nově násobení a dělení 8 - pracovní sešit - str. 32 - 35, postupovat dle zadání, vypracovat všechna cvičení
 • video násobení 8: https://www.youtube.com/watch?v=BzaWz0PFjTc
 • další video násobení 8: https://www.youtube.com/watch?v=1a_7I-jnVfE
 • video násobení 8- slovní úloha: https://www.youtube.com/watch?v=h3uSXi211l0
 • video dělení 8: https://www.youtube.com/watch?v=rPSVqxKgmAw
 • Veškeré násobky je nutné se učit zpaměti - využijeme i jako zpětnou vazbu při kontrole výsledků dělení :-) 
 • V případě potíží mě prosím kontaktujte nejlépe telefonicky
 • Všechny násobky můžete také procvičovat on line, a nebo také do našeho kostičkovaného sešitu
 •  

Prvouka

 • Pokračujme dále v pracovním sešitu: dále pokračujeme v kapitole JARO :-)
 • Jaro u vody, jarní květinky, pokojové rostliny a zahrada na jaře
 • str. 50-53:  všechna cvičení, pracovat dle zadání. 
 • možnost číst si také v učebnici PRV 
 • Učivo je vhodné procvičovat také on line zde: https://skolakov.eu/prvouka-2-trida
 • Nová videa týkající se jara:
 • https://www.youtube.com/watch?v=xsojhpNseQk
 • https://www.youtube.com/watch?v=Ovk-MnByWjE
 • https://www.youtube.com/watch?v=72OeMe3UKSw
 • https://www.youtube.com/watch?v=jMcp_XHhLMA

 

zné

Podrobné informace k nástupu do školy jsem Vám zaslala také v sms.

Sledujte prosím tento web s týdenním plánem. Vždy zde napíši aktualní informace.

Každý den bude probíhat výuka ČJ, M a PRV. Proto je nutné nosit si pracovní sešity.

V případě potřeby mě prosím kontaktujte prostřednictvím školného mailu(tretinova@zsbobrovniky.cz), ale také jsem Vám k dispozici na mém osobním tel. čísle - sms/hovor.