Mateřská škola
Základní škola

Obsah stránky

Projekty

Podpora vzdělávání a rozvojové aktivity v ZŠ a MŠ Bobrovníky

Logo OP VVVNázev projektu: Podpora vzdělávání a rozvojové aktivity v ZŠ a MŠ Bobrovníky
Registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0012493
Zahájení realizace projektu: 1.9.2019
Ukončení realizace projektu: 31.8.2021
Doba trvání projektu: 24 měsíců

Aktivity projektu

  • školní asistent MŠ
  • kluby pro žáky ZŠ (čtenářský klub, klub zábavné logiky, klub komunikace v cizím jazyce)
  • doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem
  • projektové dny mimo školu (MŠ, ZŠ)
  • další vzdělávání pedagogických pracovníků (MŠ, ZŠ)

Zařízení péče o děti na 1. stupni při Základní škole Bobrovníky

Název projektu: Zařízení péče o děti na 1. stupni při Základní škole Bobrovníky
Číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_077/0007848

Cílem projektu je rozšířit časovou kapacitu zařízení péče o děti na 1. stupni ZŠ v městské části Hlučín - Bobrovníky, kde poptávku po školní družině a hlídací službě uspokojuje pouze žadatel. Projekt má za cíl zabezpečit tyto děti mimo výuku pro zaměstnané, podnikající rodiče, příp. rodiče hledající zaměstnání. Úkolem projektu je realizace příměstských táborů pro 15 dětí během prázdnin. Projektové aktivity mají vazby na dosavadní činnost ZŠ Hlučín-Bobrovníky, přičemž žadatel má zkušenosti s projekty.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Zelená škola

Zelená škola

Škola je zapojena do projektu Zelená škola a umožňuje tak žákům a učitelům třídit nejen základní složky odpadu jako je papír, plast a sklo, ale i elektroodpad a baterie. Snadná recyklace vysloužilých elektrozařízení a baterií bez nutnosti cesty na speciální místo zpětného odběru je předpokladem pro podporu uvědomělého chování a je základem pro vytvoření ekologického cítění u dětí.

Vysloužilé elektrospotřebiče z domácností a baterie mohou návštěvníci školy jednoduše odkládat do sběrného boxu, který je umístěn v chodbě školy. Projekt naší škole také umožňuje bezplatnou ekologickou likvidaci velkého elektroodpadu.

Cílem projektu Zelená škola je ochrana životního prostředí zabezpečením zpětného odběru a efektivní recyklace nepotřebných elektrozařízení. Ta obsahují mnohé nebezpečné látky, jako je například rtuť, olovo, kadmium či brómované zpomalovače hoření, ale také velké množství recyklovatelných a znovu využitelných materiálů.

Iniciátorem projektu je společnost REMA Systém a.s., která zajišťuje organizaci sběru, třídění, recyklaci a nakládání s elektroodpadem v celé České republice.