Chodba ZŠ
Nadcházející události

Obsah stránky


S účinností od pondělí 17. 5. 2021 dochází ke zrušení omezení provozu ve školách a školských zařízeních.

Provoz  ZŠ a MŠ je v běžném režimu, ruší se povinnost homogenních oddělení. 

Výuka bude ve všech třídách probíhat dle jednotlivých rozvrhů hodin. 

Od pondělí 3. 5. 2021  je školám a školským zařízením nově uložena povinnost testovat děti, žáky a pedagogické pracovíky pouze 1x týdně AG testy. 

Toto testování bude probíhat také v naší základní a mateřské škole, a to vždy v pondělí. 


PLÁN ZŠ

Červen 2021

1.6.       Den dětí - Minigolf Lhotka. 3. , 4. a 5 třída
2.6.   Cyklo jízda na podporu akce Na kole dětem - vybraní žáci
3.6.   Divadlo loutek Ostrava - žáci 1. a 2. třídy
7.6.   Fotografování

 

PLÁN MŠ

Červen 2021

1. 6.  v 9.30 

 Oslava MDD – Hledání pokladu

(Zábavné dopoledne pro děti – dobrodružnou cestou do lesa,budou děti plnit vědomostní a sportovní úkoly a v cíli cesty je čeká překvapení, nalezení pokladu na školní zahradě.)                                

4. 6. v 9.00                                             

Divadélko Smíšek – Velká sloní pohádka

(Zvířata u nás doma známe, ale o těch z cizích krajů si povíme pohádku)

9. 6.   v 8.45

Projekt MAP II. Hlučín – jen pro předškoláky  

,,Život má mnoho podob“

11. 6.

Projektový den pro předškoláky, hrazený ze Šablon II.

„Výlet do Jarošova statku ve Studénce“
Odjezd od MŠ autobusem: 7.30 
Příjezd do MŠ: do 11.30 
(Pití a něco dobrého dětem, bude zajištěno z fondu rodičů)
Dejte svým dětem s sebou: pláštěnky, vhodné oblečení a obuv dle počasí.

28. 6.  v 10.00

Rozloučení s předškoláky - v 10.00

předání pamětních listů, knih, dárečků a společné foto)

 


Projekt „Podpora vzdělávání a rozvojové aktivity v ZŠ a MŠ Bobrovníky” je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích.

Projekt „Zařízení péče o děti na 1. stupni při Základní škole Bobrovníky” je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je rozšířit časovou kapacitu zařízení péče o děti na 1. stupni ZŠ v městské části Hlučín-Bobrovníky, kde poptávku po školní družině a hlídací službě uspokojuje pouze žadatel. Projekt má za cíl zabezpečit tyto děti mimo výuku pro zaměstnané, podnikající rodiče, příp. rodiče hledající zaměstnání. Dalším úkolem projektu je realizace příměstských táborů.