Mateřská škola

Obsah stránky

 
 S účinností od pondělí 17. 5. 2021  dochází ke zrušení omezení provozu   
 
ve školách a školských zařízeních .
 

Provoz  ZŠ a MŠ je v běžném režimu, ruší se povinnost homogenních

oddělení. 

Výuka bude ve všech třídách probíhat dle jednotlivých rozvrhů hodin . 

 
Od pondělí 3. 5. 2021  je školám a školským zařízením nově uložena
povinnost testovat děti, žáky a pedagogické pracovíky  pouze 1x týdně AG testy. 
                                                                                                                             
Toto testování bude probíhat také v naší základní a mateřské škole, a to vždy v pondělí .