Mateřská škola

Obsah stránky

Kroužky

 

Kroužky a mimoškolní aktivity

V rámci mimoškolních aktivit budou probíhat kroužky, které vedou zaměstnanci naší školy, lektoři z DDM v Hlučíně nebo rodiče.

 

Organizace kroužků PRO DĚTI

  • Kroužky začínají v říjnu a končí v květnu.
  • Podle zájmu žáků se některé kroužky uskuteční, některé zruší.
  • Na základě nových seznamů kroužků opět dostanou děti již závazné přihlášky, kde budou pevně stanoveny termíny.
  • Kroužky se zaplatí na celý školní rok najednou v průběhu měsíce září.
  • Žák, který nemá kroužek zaplacený, jej nemůže navštěvovat.
  • V některých kroužcích mohou dostat žáci seznamy věcí, které budou potřebovat.

 

Organizace kroužků PRO RODIČE

  • Kroužek Bobří rodič začíná 25.9.2017 a je vždy v pondělí co 3 týdny.
  • Kapacita 5 - 10 dospělých (+ děti).
  • Rezervace místa na každou lekci zvlášť.
  • Platí se v den účasti.

 

Nabídka kroužků

 

Kroužek Kdy Vhodné pro Informace Cena
Informatika

PONDĚLÍ 

13:30 - 14:15

1. - 2. ročník

3. - 5. ročník

obě skupiny dohromady

500,-

pololetí

Výtvarné činnosti

STŘEDA

13:30 - 14:30

14:45 - 16:00

 

1. - 2. ročník

3. - 5. ročník

 

Zajišťuje Dům dětí

500,-

celorok

Angličtina

ČTVRTEK

13:30 - 14:15

1. - 5. ročník Vede paní Hajdová. Kroužek již funguje delší dobu i v MŠ.

1.000,-

pololetí

Němčina

STŘEDA

13:45 - 14:30

1. - 5. ročník Seznámení s jazykem, slovní zásoba, poslech, hry

1.000,-

pololetí

Šikulové

PONDĚLÍ
co 14 dní

13:45 - 15:15

3. - 5. ročník Výrobky, ozdoby

500,-

pololetí

Florbal

PÁTEK

14:00 - 15:00

4. - 5. ročník  

500,-

pololetí

Předškolák   Pro děti v posledním ročníku mateřské školy  
Bobří rodič

PONDĚLÍ

16:00 - 18:00

pra/rodiče a jejich děti www.andelskaposta.cz

150,- 

lekce pra/rodič

Náboženství PONDĚLÍ 13:30 - 14:15   Nejedná se o kroužek, ale o nepovinný předmět