Třída MŠ

Obsah stránky

Třída I. Sluníčka

(mladší děti 3 – 4 roky)

Zástupce předškolního vzdělávání: Veronika Magerová, Eliška Sufnerová

Charakteristika třídy

Třída je rozdělena na dvě části.
Jedna část s kobercem na hraní, hudebně pohybové činnosti a cvičení, odpočinek a herní koutky - kadeřnictví, kuchyňka, obchůdek, k dispozici jsou různé didaktické a učební pomůcky, TV, CD, DVD a magnetická tabule.
Druhá část je zařízena nábytkem pro stolování, výtvarné a pracovní činnosti.
Je vybavena umývárnou a WC. Na výzdobě se podílejí především děti, ale i učitelky. Děti si při výrobě výzdoby a obrázků rozvíjí jemnou motoriku a estetické cítění.

Pomůcky a hračky

Hračky mají děti k dispozici na dostupných místech, aby si je během hry mohly samy vzít, ale také uklidit na správné místo.
Pomůcky na výtvarné a jiné činnosti jsou uloženy na bezpečném místě a děti si je mohou půjčit jen s dovolením paní učitelky.

Zaměření třídy

Hlavním cílem obou učitelek je klidným, milým a trpělivým přístupem naučit děti samoobslužným činnostem a příjemným vystupováním vytvořit ve třídě přátelskou a pohodovou atmosféru. Samozřejmostí je individuální přístup ke každému dítěti.

Výchovně vzdělávací program

Vycházíme ze školního vzdělávacího programu (ŠVP): ŠKOLKA PŘEDEHROU ŽIVOTA –

(dle RVP pro PV). ŠVP je rozdělen do 4 integrovaných bloků : (Podzim, Zima, Jaro, Léto).

Nejdůležitější činností pro rozvoj dítěte je HRA. Hra dítěti zprostředkovává poznání světa, skutečnosti, podřizování se pravidlům, učí se spolupráci a respektování ostatních dětí i dospělých.

Stolování a pitný režim

Děti se mohou napít kdykoliv během dne, ve třídě pijí z vlastních hrnečků a samy se obsluhují.

Stolování probíhá v jídelně MŠ. Dětem jídlo roznášíme, z důvodu bezpečnosti, ale prázdné talíře si děti odnášejí samy. Děti do jídla nenutíme, ale dbáme na to, aby jídlo alespoň ochutnaly.