U tabule

Obsah stránky

I. třída

Třídní učitelka: Mgr. Eva Procházková
E-mail: prochazkova@zsbobrovniky.cz

 

Školní týden od 18.1. - 22.1.2021

Český jazyk

Pokračujeme ve slabikáři asi do str.53 (předložky čteme dohromady)

Nové písmenko R,r, skládáme slova, říkanky na písmenka, hra s tabulkou ve slabikáři, křížovky s tajenkou

Dokončujeme písanku č.1- psací j, n, N

Matematika

nový 2.díl PS asi do str.12, píšeme 10, geo.tvary, zápis příkladů do sešitu, stavby z kostek, autobus, diktát s kartami čísel 

Prvouka

Kap. Lidské tělo - opakování Smysly, nové téma Nemoc a úraz, Péče o své tělo

 

ČTENÁŘSKÝ KROUžEK -  jen v úterý  1.tř. od 13h a 2.tř. od 14h

 

Zimní krajina 1 | Výuka chemie, fyziky a matematiky