Chodba ZŠ

Obsah stránky

I. třída

Třídní učitelka: Mgr. Eva Procházková
E-mail: prochazkova@zsbobrovniky.cz

Týden 18.11. - 22.11.2019

Český jazyk (čtení, vypravování, psaní) 

 • skládáme z písmen slabiky a ze slabik slova
 • procvičujeme diktát z 6 písmen
 • poznáváme psací písmena
 • Slabikář - opakujeme probraná písmena + Y, y
 • hledáme, vystřihujeme a lepíme Y, y

Matematika

 • počítáme a ukazujeme číslice a tečky 1 - 10 ze zásobníčku
 • krokujeme na číselném páse a vyvozujeme odčítání
 • sčítáme tečky na vržených hracích kostkách i na prstech /procvičujte i doma
 • nácvik psaní číslic 0 - 9, zápis sčítání
 • stále procvičujeme sčítání do 10

Prvouka

 • opakování kapitoly Rodina
 • žák umí pojmenovat členy rodiny, nejmladší x nejstarší, zná aspoň svůj měsíc narození
 • rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v rodině
 • písemné opakování str. 26

Různé

 • 18.11. 2 vyučovací hodiny ČJ a M + vánoční dílna ( 2 výrobky na prodej při Vánočním jarmarku)
 • prosím o zapůjčení tavné pistole, děkuji
 • 21.11. Hlučínský slavíček v DDM ( zapíšu do úkolníčku účastníkům soutěžě )
 • 29.11. vánoční trhy naší školy U Kohouta, srdečně zvu ! Kulturní program, vánoční prodej dětských výrobků ...