Chodba ZŠ

Obsah stránky

I. třída

Třídní učitelka: Mgr. Eva Procházková
E-mail: prochazkova@zsbobrovniky.cz

Vážení rodiče,

děkuji Vám za spolupráci při distanční výuce, učivo jsme s prvňáčkami zvládli a i něco navíc :) Těším se na děti po podzimních prázdninách v pondělí  2.11.2020 !!!

 

9. školní týden od 2.11. - do 6.11.

HA - opakování nových slabik s písmenem P,p,nová písmena U, u, I, i a slabiky s nimi

písance číslice a opakování probraných cviků ( možná i nová malá písanka)

matematice trénujeme + a - do 6, pracovní list, pokračujeme v M

prvouce - Podzim plody a práce na poli - str.16, 17

V pondělí taky s sebou modrý sešit a pracovní listy.