Mateřská škola
Základní škola

Obsah stránky

I. třída

Třídní učitelka: Mgr. Eva Procházková
E-mail: prochazkova@zsbobrovniky.cz

Týden 16.9. - 20.9.2019

Český jazyk / čtení, vypravování, psaní/

 • Hravá abeceda /HA/ str. 9 - 13 / nové p. M,m, básničku Malujeme malovánky už umíme
 • Písanka /Pís/ str. 7 - 11 / , 1 - 2 úkoly možná DÚ. Prosím o správné držení tužky!!!
 • Správný úchop ukáži na tř.schůzce
 • DÚ přes so a ne vypravování pohádky o Červené Karkulce /ve škole přečteno, povyprávěno, nakoukáno/

Matematika

 • počítáme a ukazujeme číslice a tečky 1 - 5 ze zásobníčku
 • krokujeme na číselném páse a vyvozujeme sčítání, barevnou posloupnost atd.
 • učebnice str.

Prvouka

 • stále opakujeme pravidla ve třídě, na chodbě, o přestávce, co se smí a co ne
 • bezpečnostní pravidla při cestě do školy
 • orientace na obrázku co je vlevo - vpravo, nahoře - dole - uprostřed
 • učebnice str.8 - 9 a opak.str.7  /rozdám v úterý na středu /
 • ve čtvrtek vycházka

Různé

 • od pondělí 9.9. vybíráme do třídního fondu 100,-Kč /3x chybí/
 • důležité pomůcky - nůžky a lepidlo
 • v úterý byl nábor do košíkové /pošlete přihlášku, kt.dítě bude chodit /
 • od pondělí začínají pracovat kroužky, kt. vedou p.uč. , jen AJ není pro 1.a 2.třídu
 • ještě přihlášky do výtvarky z DDM
 • ve čtvrtek 19.9. v 16h v ŠD schůzka Klubu rodičů a pak informační schůzka ve třídě...
 • děkuji za všechny obalené sešity a učebnice