MŠ v 1. třídě

Obsah stránky

Měsíční plán MŠ

 

Září 2017

02.09. Zahájení provozu MŠ
20.09.

Informativní schůzka pro rodiče všech přijatých dětí.
Začátek v 16:00 v I. třídě Sluníček.

Prosíme rodiče, aby si zajistili hlídání svých dětí a přišli na třídní schůzku bez dětí! Děkujeme za pochopení!
   

 

Říjen 2017

2.10. Zahájení plaveckého kurzu na Landeku.
3.10. Kroužek Předškolák v ZŠ od 14.00 do 15.30 hodin. Děti si vyzvedněte v ZŠ.
5.10. Zahájení kroužku angličtiny od 14.45 do 15.30 hodin.
6.10.  Divadélko Smíšek.
24.10. Hudební dílna - dopolední akce z LŠU.
  Drakiáda - termín bude upřesněn po domluvě s Klubem rodičů
  Kroužek němčiny - termín bude upřesněn lektorkou.

 

Listopad 2017

3.11. Dopolední akce pouze pro předškoláky v ZŠ - mobilní planetárium
7.11. Kroužek - Předškolák
13.11. USPÁVÁNÍ BROUČKŮ - společná akce s Klubem rodičů na školní zahradě
??.11. Vánoční focení - termín bude upřesněn paní fotografkou na hlavní nástěnce
29.11. Hudební dílna - zimní téma ( spolupráce s LŠU )

 

Prosinec 2017

1.12. Vánoční jarmark - odpolední akce s rodiči, začátek v 16.00 hodin.

5.12. Kroužek Předškolák v ZŠ od 14.00 do 15.30 hodin.

5.12. Mikulášská nadílka - dopolední akce pro děti s Mikulášem.

6.12. Loutkoherecké vystoupení -  "Vánoční čas" - hosté Jů a Hele.                    

13.12. Vánoční besídka I. třídy. Začátelk v 15.30 hodin.

14.12. Vánoční besídka II. třídy. Začátek v 15.30 hodin.

    Změna termínu - besídka II. třídy se uskuteční  20.12.           

18.12. Vánoční dílnička - odpolední akce pro rodiče a děti v prostorách naší jídelny.                 

 

Leden 2018

3.1. Začátek provozu Mš

9.1. Předškolák - kroužek v ZŠ

19.1. Smíšek - divadelní představení v MŠ

31.1. Branná vycházka do lesa - dopolední akce pro děti       

 

ÚNOR 2018

1.2.  Maškarní rej - 9.00 ( tradiční rej v maskách,tanec,soutěže,zábava, odměny,tombola)

6.2.  Předškolák - kroužek v ZŠ ve 14.00

9.2.  Divadélko - " Smíšek " - 9.00 ( Medvědí medový příběh- O tom,že se mohou mít rádi medvědi ze dvou různých světadílů se dozvíme v této pohádce)

27.2 Sportovní dopoledne ( plnění sportovních úkolů,medaile,diplomy)

 

 

BŘEZEN 2018

13.3.  Divadélko - " Smíšek "  9.00 ( Ze slepíčího světa - v kurníku i na dvorku je o velikonocích veselo)

13.3.   Předškolák - kroužek v ZŠ ve 14.00

16.3.   Beseda s profesionálním hasičem, p. Baladou - 9.00

20.3.   Návštěva předškoláků do Městské knihovny v Hlučíně

           8.30 - odjezd autobusem od MŠ

         10.30 - příjezd do MŠ

         VYBÍRÁME NA DOPRAVU :  100,-Kč

        ( Přesné vyúčtování autobusu předložíme po akci)

21.3.   ZUŠ - p.uč. Stoklasová v MŠ - hudební představení na téma: JARO

26.3.  Velikonoční zajíček -  10.00 -  (velikonoční nadílka )

          Velikonoční dílnička - 15.00 - ( Společná akce s rodiči - malování vajíček, zdobení kraslic, velikonoční tvoření)

 

 

DUBEN 2018

2.4.    Velikonoční pondělí

3.4.    PŘEDŠKOLÁK - 14.00 - kroužek v ZŠ

5.4.    ZÁPIS DO ZŠ - 14.00 - 18.00

6.4.    DIVADÉLKO SMÍŠEK -  9.00 

         ( V nouzi poznáš přítele - pohádka o kamarádovi a o tom,že každý potřebuje přítele)

24.4.  ZUŠ - p.uč.Stoklasová - rozvíjení hudebních tvořivých dovedností -  

        " Výlet do Vesmíru "  -  I.třída 8.30   II.  9.00

27.4.  PÁLENÍ  ČARODĚJNIC  - 16.00 ( AKCE na školní zahradě s rodiči)

 

 

 

KVĚTEN 2018

2.5.  BESÍDKA KE DNI MATEK - I.třída  v 15.30 

3.5.  ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY  a  DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 9.00 - 14.00

10.5.  Výlet do ZOO Ostrava - Předškoláci ( dotovaný autobus z města Hlučín, děti si uhradí jen vstupné : 80,- Kč), odjezd 8.30 - příjezd 12.00.

21.5.  BESÍDKA KE DNI MATEK - II.třída  v 15.30

22.5.  FOTOGRAFOVÁNÍ DĚTÍ - 9.00, společné foto, předškoláci - tablo

( Pokud bude nepříznivé počasí - náhradní termín fotografování - 24.5. v 9.00)

25.5.  DIVADÉLKO SMÍŠEK  10.45

( Čtyři roční období - Kdo v nebi řídí počasí a stará se o přírodu, vám poví tento zajímavý příběh)

29.5.  MDD - KLAUN PEPINO PRCEK - SCHOW- 16.00 - společná akce s rodiči

( oslava svátku dětí na školní zahradě)

 

 

 

ČERVEN 2018

1.6. 10.00 HLEDÁNÍ POKLADU ( vycházka do lesa - plnění úkolů)

       16.00 ZAHRADNÍ SLAVNOST ZŠ a MŠ , společná oslava MDD ( odpolední akce s rodiči) 

6.6.  8.00 - 12.00 SPORTOVNÍ DEN v Hlučíně ( zúčastní se jen 10 dětí z II.třídy,Berušek,ktreré budou reprezentovat naší školku).Začátek sportovních her je v 9.00 - nástup na stadionu, za nepříznivého počasí v tělocvičně ZŠ Tyršova. Děti se zúčastní těchto disciplín - štafetový běh na 50m, hod do dálky, překážková chůze, skoky v pytlích, pětiskok z místa) 

Odjezd od školky autobusem - 8.15    návrat - 12.00

11.6.  VÝLET DO ZÁCHRANNÉ STANICE BARTOŠOVICE - 

          odjezd od MŠ - 8.00            návrat do MŠ - 12.00

          vstupné:   20,- Kč ( uhradí TŘÍDNÍ FOND)

          Autobus: 100,- Kč ( uhradí rodiče-vybíráme)

Děti při příchodu do MŠ, budou po snídani. Svačinku + pitný režim dostanou na výletě v Bartošovicích. Děti si vezmou pouze pláštěnky.

13.6. 10.30 Divadélko SMÍŠEK - ( Princ na čočce)

( Veselá pohádka z kuchyňského prostředí,ve které kuchtičce Pepičce,pomáhá vařit kouzelná vařečka)

25.6. 9.30 ROZLOUČENÍ S PŘEDŠKOLÁKY - dopolední akce s klaunem PEPÍNEM.