Třída MŠ

Obsah stránky

Měsíční plán

 

Červen 2018

Kdy Třída Co se bude dít Doplňující informace
01.06. -- Den dětí V zahradě MŠ
11.06. 1.-5. Třídní schůzky  
12.06. 1.-4. 1. pomoc Beseda s ČČK
12.06. - 14.06. 5. Exkurze Jižní Čechy - po stopách husitů
16.06. účinkující, rodiče a zájemci Divadelní představení Dobroslavice
19.06. učitelé Pedagogická rada Od 14:00
20.06. - 22.06. 3.-4. Exkurze Praha
28.06. všichni Školní slavnost 16:00
29.06. všichni Vysvědčení 08:00 slavnostní ukončení školního roku v hasičárně (za účasti rodičů), poté vysvědčení ve škole (bez účasti rodičů), konec školního roku 9:00 - 9:30.

 

 

Co jsme už v letošním školním roce zažili:

Září 2017

Kdy Třída Co se bude dít Doplňující informace
04.09. 1.-5. Zahájení školního roku Od 08:00 v kulturním domě (hasičárna)
04.09. Rodiče Třídní schůzky pro rodiče prvňáčků Po zahájení školního roku a úvodní třídní hodině (cca v 9:00), děti mohou počkat v družině
05.09. 1.-5. Rozdávání učebnic, třídnické práce 1. ročník končí v 10:50, poté mohou děti zůstat v družině. 2.-5. ročník končí ve 12:40
05.09. Rodiče Třídní schůzky Od 16:30 v jednotlivých třídách. Týká se rodičů žáčků 2.-5. třídy. Rodiče prvňáčků mají schůzky hned 4.9. po slavnostním zahájení školního roku.
06.09. 1. Výuka dle rozvrhu do 10:50 1. ročník končí v 10:50, poté mohou děti zůstat v družině
06.09. 2.-5. Výuka již dle rozvrhu  
07.09. 1. Výuka do 11:45 Poté mohou děti zůstat v družině
08.09. 1. Výuka do 11:45 Poté mohou děti zůstat v družině
12.09. 4.-5. Lesní škola  
14.09. 1.-5. Návštěva planetária Čokoládová planeta
21. 9. 1. - 5.  EKOden EKOden aneb jak lépe třídit odpad
21.09. Rodiče Školská rada Od 16:00.
25.09. 4. Dopravní výchova  
27.09. Rodiče Spolek při ZŠ Ustavující schůze
28.09. 1.-5. Státní svátek Sv. Václav

Případné změny plánu jsou možné. Plán je v průběhu měsíce doplňován.

Doplňující / rozšiřující informace naleznete v týdenních plánech činnosti jednotlivých tříd.

 

Říjen 2017

Kdy Třída Co se bude dít Doplňující informace
04.10. 1.-5. Dravci Od 10:00 hřiště ZŠ Tyršova v Hlučíně
07.10.   Bobří stopa Přirodovědný výlet. Téma: Festival ptactva v Poodří.
12.10.   Svátek dýní Od 16:00 ve škole, organizuje Spolek při ZŠ
16.10. 1.-5. Opava Slezské zemské muzeum - badatelská výuka
19.10.   Strategický plán Pracovní schůzka pedagogů a rodičů ke tvorbě Strategického plánu školy
19.10. 1.-5. Zkrácená výuka Z provozních důvodů odpadá 5. hodina
20.10. 1.-5. Ředitelské volno Z důvodu přípravy a konání voleb v budově naší školy
23.10.   Den otevřených dveří Od 8:00 do 16:00. Využijte možnosti přijít se mezi nás podívat ... do školy, do výuky, do jídelny :-)
24.10. 3.-5. Divadelní představení  
25.10. 1.-2. Opava Památník P. Bezruče
26.10. 1.-5. Podzimní prázdniny Jupíííí :-)
27.10. 1.-5. Podzimní prázdniny Jupíííí :-)

Případné změny plánu jsou možné. Plán je v průběhu měsíce doplňován.

Doplňující / rozšiřující informace naleznete v týdenních plánech činnosti jednotlivých tříd.

 

Listopad 2017

Kdy Třída Co se bude dít Doplňující informace
02.11. 4.-5. Brno Technické muzeum - badatelská výuka
02.11. Rodiče Seminář Motivace žáků na 1. stupni
03.11. 1.-5. Sférické kino Ve škole
07.11. 1.-5. Beseda s myslivci Ve škole
09.11. Rodiče Seminář Typologie žáka z hlediska komunikace
17.11.   Státní svátek  
19.11. 3.-4. Praha Odjezd
20.11. 3.-4. Praha Národní muzeum, Technické muzeum - badatelská výuka, návrat domů
23.11.   Pedagogická rada Ve škole od 14:00 do 16:00
23.11. Rodiče Třídní konzultace 1., 2., 3. třída Ve škole od 16:00
24.11. 5. Vědecký den  
24.11.   Hlučínský slavíček Od 13:00 v DDM
28.11. 1., 5. Útulek Den otevřených dveří v městském útulku v Hlučíně, areál TS
30.11. 2.-3. Brno Antropos - badatelská výuka
30.11. Rodiče Třídní konzultace 4., 5. třída Ve škole od 14:00

Případné změny plánu jsou možné. Plán je v průběhu měsíce doplňován.

Doplňující / rozšiřující informace naleznete v týdenních plánech činnosti jednotlivých tříd.

 

Prosinec 2017

Kdy Třída Co se bude dít Doplňující informace
01.12.   Adventní jarmark

15:00 zahájení (prodejní trhy)
17:00 rozsvícení stromu

Na nádvoří hasičárny (rest. Pod kohoutem)

04.12.   Rodilý mluvčí Ve škole
05.12. 1.-5. Andělské dopoledne Ve škole
06.12. 1.-5. Mikulášská nadílka v KD v Hlučíně
07.12.   Advent plný křídlení Festival dobročinnosti, jarmark, workshop, www.kridleni.cz
08.12. 5. Praha Národopisné muzeum - badatelská výuka
09.12. 5. Praha Návrat z Prahy
14.12. Rodiče Vánoční posezení s koledami Ve škole od 16:15, pro rodiče i prarodiče
18.12. 1.-2. Kino Klimkovice - nekoná se
18.12. 3.-5. Vánoce v Ostravě Ostrava
20.12. 1.-5. Srub Petra Bezruče Sepetná NEKONÁ SE
21.12. 1.-5. Dobrodivadlo Ve škole, představení pro ZŠ i MŠ
22.12. 1.-5. Posezení u stromečku  

Případné změny plánu jsou možné. Plán je v průběhu měsíce doplňován.

Doplňující / rozšiřující informace naleznete v týdenních plánech činnosti jednotlivých tříd.

 

Leden 2018

Kdy Třída / kdo Co se bude dít Doplňující informace
03.01. 1.-5. Nástup do školy  
03.01. 2.-5. Plavání S sebou: Plavky, ručník, mýdlo, svačinu, pití.
Veškeré cennosti nechat doma - zejména náušnice, řetízky.
09.01. Předškoláci   Kroužek pro předškolní děti, od 14:00 ve škole
12.01. 1.-5. Ředitelské volno Z důvodu konání voleb v budově školy.
23.01. Rodiče Členská schůze Spolku rodičů Od 16:00 v budově ZŠ.
25.01. Pedagogická rada    
25.01. Rodiče Seminář Matematika podle prof. Hejného
26.01. 1.-5. Ředitelské volno Z důvodu konání voleb v budově školy.
30.01. 5. Brazílie od 10:00 v KD Hlučín
31.01. 1.-5. Vysvědčení Konec 1. pololetí, vydávání vysvědčení

Případné změny plánu jsou možné. Plán je v průběhu měsíce doplňován.

Doplňující / rozšiřující informace naleznete v týdenních plánech činnosti jednotlivých tříd.

 

Únor 2018

NOVINKA :-) POZOR, POZOR !!! Od 1.2.2018 je družina od 6:30.

Kdy Třída Co se bude dít Doplňující informace
01.02. Družina   Začínáme už v 6:30.
01.02.. Rodiče Seminář Matematika podle Hejného, od 16:00 ve škole
02.02. 1.-5. Pololetní prázdniny Družina zrušena
03.02. Volnočas Bobří stopa Poznávací výlet do přírody u příležitosti Mezinárodního dne mokřadů. Hry v přírodě. Sraz v 8:35 u vlakového nádraží v Děhylově, návrat v 15:00 tamtéž. Účast 50,- Kč. S sebou teplé oblečení, vydatnou svačinu, teplé pití, zápisník a psací potřeby, kuličky z papíru (jako byly na tábor). Přihlášky p.uč. Morav.
05.02. 1.-5. Beseda s výtvarníkem A. Dudkem Ve škole
08.02. 1.-5. Hasík Beseda s hasiči, ve škole a v hasičárně
15.02. 1.-5. Školní kolo v recitaci Ve škole
23.02. 1.-5. Okrskové kolo v recitaci v DDM Upřesníme v týdenních plánech
06.02. 1.-2. Zdravé zoubky Osvětová beseda ve škole

Případné změny plánu jsou možné. Plán je v průběhu měsíce doplňován.

Doplňující / rozšiřující informace naleznete v týdenních plánech činnosti jednotlivých tříd.

 

Březen 2018

Kdy Třída Co se bude dít Doplňující informace
05.03. - 09.03. 1.-5. Jarní prázdniny Nechodí se do školy, ani do družiny.
13.03. Předškoláci Tvořivý kroužek pro předškolní děti Od 14:00 do 15:30 ve škole.
15.03. Rodiče Školská rada Od 16:00 ve škole.
17.03. Rodiče Školní ples  
20.03. 1.-2. Velikonoční dílny  
22.03. Všichni Den otevřených dveří  
28.03. 3.-5. Velikonoční dílny  
29.03. - 02.04. 1.-5. Velikonoční prázdniny Nechodí se do školy, ani do družiny.

Případné změny plánu jsou možné. Plán je v průběhu měsíce doplňován.

Doplňující / rozšiřující informace naleznete v týdenních plánech činnosti jednotlivých tříd.

 

Duben 2018

Kdy Třída Co se bude dít Doplňující informace
03.04. Předškoláci Kroužek "Předškolák" Od 14:00 ve škole
05.04. 1.-5. Ukliďme Česko Úklid lesa, s sebou tepláky a pracovní rukavice
05.04. Předškoláci Zápis do ZŠ Od 14:00 do 18:00 ve škole
06.04. 3.-5. Bartošovice Přírodovědná exkurze do záchranné stanice.
06.04. Zájemci

Projekt "Zachraňme sýčka"

 

Odloženo !!!

1. monitoring výskytu sov (sýčka) v Bobrovníkách, vyvěšení první budky, v podvečerních hodinách
12.04. Rodiče Schůzka rodičů budoucích prvňáčků Od 16:00 ve škole
16.04. - 18.04. 5. Praha Exkurze v rámci badatelské výuky
19.04. Pedagogický sbor a rodiče Strategický plán Od 13:30 ve škole. Společná práce na strategickém plánu rozvoje školy, s odborným dohledem koordinátora.
21.04. Zájemci Bobří stopa

Odpolední výlet, zakončený monitoringem sov v Černém lese. Trasa: Landek - bažantnice - Šilheřovice.

23.04. 1.-5. Mensa Testování
24.04. Pedagogický sbor Pedagogická rada Od 14:00 ve škole
25.04. Předškoláci + 4. třída Jarní tvoření Od 10:00 ve škole, společná dílnička
26.04. Rodiče Třídní konzultace Od 14:00 do 18:00 ve škole, dle individuálního časového rozpisu

Případné změny plánu jsou možné. Plán je v průběhu měsíce doplňován.

Doplňující / rozšiřující informace naleznete v týdenních plánech činnosti jednotlivých tříd.

 

Květen 2018

Kdy Třída Co se bude dít Doplňující informace
02.05. 3.-5. Bartošovice Přírodovědná exkurze do záchranné stanice - náhrada za dubnový termín
03.05. zájemci

Projekt "Zachraňme sýčka"

Odloženo pro nepřízeň počasí :-(

1. školní monitoring výskytu sov (sýčka) v Bobrovníkách, sraz v 19:30 před školou - náhrada za dubnový termín.
10.05. zájemci Projekt "Zachraňme sýčka" 1. školní monitoring výskytu sov (sýčka) v Bobrovníkách, sraz v 19:30 před školou - náhrada za 03.05.
12.05. zájemci Bobří stopa Vítání ptačího zpěvu na Kozmických loukách
14.05. 4. Dopravní výchova Hlučín
21.05. - 25.05. 3.-4. Škola v přírodě