Mateřská škola

Obsah stránky

Zápis do ZŠ

Zápis dětí do 1. ročníku základní školy pro školní rok 2021/2022  proběhne ve dnech 6. 4. 2021 a 7. 4.  2021 od 13:00 do 16:00 .

Zapisovat své dítě můžete až do 30. 4. 2021.

Po provedení registrace a potvrzení registračních údajů dojde k vygenerování  registračního čísla, pod kterým bude dítě zveřejněno na seznamu přijatých žáků.

Registrační číslo vašeho dítěte Vám bude zasláno emailem.

Pořadí při elektronické registraci není kritériem pro přijetí žáka. Registrace nám usnadní administrativu a zároveň vygeneruje registrační číslo pro zveřejnění v seznamu přijatých žáků.

Rozhodnutí o přijetí bude oznámeno zveřejněním seznamu přijatých žáků u vchodu školy a na našich webových stránkách. Seznam bude zveřejněn oběma způsoby nejméně po dobu 15 dnů. Předpokládaný termín zveřejnění je stanoven na den 4. května 2021.

KRITÉRIA PŘIJETÍ K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

1. Věk, školní zralost. Povinnost přihlásit dítě do školy vyplývá z § 36 Zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ve znění pozdějších předpisů.                                 

2. Přijetí dětí, kterým byl v loňském školním roce udělen odklad školní docházky.                                               

3. Děti s trvalým pobytem v Hlučíně-Bobrovníkách                                                                                                 

 4. Děti, jejichž trvalý pobyt není v obci Bobrovníky, ale školu již navštěvuje jejich starší sourozenec.

 5. V případě volné kapacity mohou být přijaty i děti mimo spádovou oblast Bobrovníků.

 

Přihlášení k zápisu

Přihlášení k zápisu provedete elektronicky pomocí tohoto formuláře.
Pak do školy doručíte tyto dokumenty: žádost o přijetí, zápisní list, (případně žádost o odklad).
Dokumenty jsou ke stažení na této stránce dole. Ke stažení jsou také podrobné informace k zápisu.

Podání žádosti

Žádost o přijetí a zápisní list, případně žádost o odklad, je možné doručit těmito způsoby:

  • prostřednictvím datové schránky
  • e-mailem s elektronickým podpisem
  • poštou (do poštovní schránky školy)

Užitečné odkazy

Dokumenty ke stažení