Mateřská škola

Obsah stránky

Zápis do ZŠ

Zápis dětí do 1. ročníku základní školy pro školní rok 2022/2023  proběhne ve dnech 5. 4. 2022 a 6. 4.  2022 od 13:00 do 17:30 .

Pro zápis k základní školní docházce bude využit systém elektronické registrace zápisu, který bude spuštěn 17. 3. 2022 do 31. 3. 2022.

Registrace nám usnadní administrativu a zároveň vygeneruje registrační číslo pro zveřejnění v seznamu přijatých žáků.

Rozhodnutí o přijetí bude oznámeno zveřejněním seznamu přijatých žáků u vchodu školy a na našich webových stránkách. Seznam bude zveřejněn oběma způsoby nejméně po dobu 15 dnů.

KRITÉRIA PŘIJETÍ K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

1. Věk, školní zralost. Povinnost přihlásit dítě do školy vyplývá z § 36 Zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ve znění pozdějších předpisů.                                 

2. Přijetí dětí, kterým byl v loňském školním roce udělen odklad školní docházky.                                               

3. Děti s trvalým pobytem v Hlučíně-Bobrovníkách.                                                                                                

 4. Děti, jejichž trvalý pobyt není v obci Bobrovníky, ale školu již navštěvuje jejich starší sourozenec.

 5. V případě volné kapacity mohou být přijaty i děti mimo spádovou oblast Bobrovníků.

 

Přihlášení k zápisu

Přihlášení k zápisu provedete elektronicky pomocí tohoto formuláře -
K osobnímu pohovoru přineste tyto dokumenty: zápisní list, (případně žádost o odklad), rodný list a občanský průkaz zákonného zástupce.

Užitečné odkazy

Dokumenty ke stažení