Zápis do první třídy

Zápis žáků do 1. ročníku pro školní rok 2024/2025 se uskuteční ve dvou krocích:

Prostřednictvím elektronické přihlášky na webových stránkách školy - možnost vyplnění od 13. 3. 2024 do 8. 4. 2024.
Přihlášku lze vytisknout a donést vyplněnou na zápis ( viz. Dokumenty EUD )
Informace o odkladu a žádost rovněž naleznete v sekci Dokumenty EUD.
 
Formou prezenčního zápisu - v úterý 9. 4. 2024 od 11:30 do 17:00 h. 

K zápisu je nutno vzít s sebou:

  •  rodný list dítěte
  • doklad totožnosti zákonného zástupce dítěte