Projekty

Podpora vzdělávání a rozvojové aktivity v ZŠ a MŠ Bobrovníky

Název projektu: Podpora vzdělávání a rozvojové aktivity v ZŠ a MŠ Bobrovníky
Registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0012493
Dotace: 853 236,- Kč
Zahájení realizace projektu: 1.9.2019
Ukončení realizace projektu: 31.8.2021

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Cíl projektu

Cílem projektu je zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích.

Aktivity projektu

  • školní asistent MŠ
  • kluby pro žáky ZŠ (čtenářský klub, klub zábavné logiky, klub komunikace v cizím jazyce)
  • doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem
  • projektové dny mimo školu (MŠ, ZŠ)
  • další vzdělávání pedagogických pracovníků (MŠ, ZŠ)

Odkazy

Zařízení péče o děti na 1. stupni při Základní škole Bobrovníky

Název projektu: Zařízení péče o děti na 1. stupni při Základní škole Bobrovníky
Číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_077/0007848
Zahájení realizace projektu: 1.9.2018
Ukončení realizace projektu: 31.8.2021

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Cíl projektu

Cílem projektu je rozšířit časovou kapacitu zařízení péče o děti na 1. stupni ZŠ v městské části Hlučín-Bobrovníky, kde poptávku po školní družině a hlídací službě uspokojuje pouze žadatel. Projekt má za cíl zabezpečit tyto děti mimo výuku pro zaměstnané, podnikající rodiče, příp. rodiče hledající zaměstnání. Dalším úkolem projektu je realizace příměstských táborů.

Odkazy

Zelená škola

Škola je zapojena do projektu Zelená škola a umožňuje tak žákům a učitelům třídit nejen základní složky odpadu jako je papír, plast a sklo, ale i elektroodpad a baterie. Snadná recyklace vysloužilých elektrozařízení a baterií bez nutnosti cesty na speciální místo zpětného odběru je předpokladem pro podporu uvědomělého chování a je základem pro vytvoření ekologického cítění u dětí.

Vysloužilé elektrospotřebiče z domácností a baterie mohou návštěvníci školy jednoduše odkládat do sběrného boxu, který je umístěn v chodbě školy. Projekt naší škole také umožňuje bezplatnou ekologickou likvidaci velkého elektroodpadu.

Cílem projektu Zelená škola je ochrana životního prostředí zabezpečením zpětného odběru a efektivní recyklace nepotřebných elektrozařízení. Ta obsahují mnohé nebezpečné látky, jako je například rtuť, olovo, kadmium či brómované zpomalovače hoření, ale také velké množství recyklovatelných a znovu využitelných materiálů.

Iniciátorem projektu je společnost REMA Systém a.s., která zajišťuje organizaci sběru, třídění, recyklaci a nakládání s elektroodpadem v celé České republice.