Zápis do MŠ

MOŽNOSTI PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY:
E-mailem s elektronickým podpisem ms@zsbobrovniky.cz
Zákonný zástupce s dítětem, osobně přítomný v mateřské škole
Přes odkaz, který najdete na webových stránkách školy

S SEBOU SI VEZMĚTE:
ŽÁDOST o přijetí dítěte, Kartičku ZP, občanský průkaz
EVIDENČNÍ LIST, potvrzený lékařem, kopii očkovacího průkazu
Pro děti, které do 31. 8. 2024 dovrší 5.let, je předškolní vzdělávání povinné.
 

Dokumenty k zápisu najdete na webových stránkách školy zde.
Rezervační systém bude na webových stránkách spuštěn od 30. 4. do 8. 5. 2024 

Podmínky přijímání dětí do MŠ 

§ 34 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon 

1) MŠ organizuje předškolní vzdělávání pro děti od 3 do 6 let věku. 

2) Ředitelka MŠ stanoví po dohodě se zřizovatelem místo, termín a dobu pro podání žádosti k přijetí dítěte - z pravidla v měsíci květnu, oznámeno na vývěskách MěÚ Hlučín, na budově školy a v Hlučínských novinách jeden měsíc předem. Žádosti o přijetí podávají pouze zákonní zástupci dětí. 

3) Ředitelka MŠ stanoví 3- měsíční zkušební pobyt dítěte v MŠ. 

4) Ředitelka MŠ rozhoduje ve správním řízení o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání podle § 34 a ukončení předškolního vzdělávání podle § 3. 

5) Do MŠ jsou přijímány pouze děti, které se podrobily pravidelným očkováním a mají o této skutečnosti doklad. 

6) Kritéria, podle kterých se řídí ředitelka školy při přijímání dětí v dané posloupnosti: 

  • povinně budou přijímány děti pětileté a čtyřleté ze spádové oblasti MŠ na celodenní docházku 
  • děti s trvalým pobytem v obci na celodenní docházku 
  • věk dítěte - dovršení 3 let věku