Spolek rodičů

Spolek rodičů při Základní škole Hlučín - Bobrovníky

Adresa - sídlo spolku
Spolek rodičů při Základní škole Hlučín - Bobrovníky
Lesní 174/14
748 01 Hlučín-Bobrovníky

IČO: 22750711
Spolek je zapsán u krajského soudu v Ostravě, oddíl L, vložka 10215

Účel spolku
Účelem spolku je všestranně podporovat činnost školy, pomáhat při materiálním zabezpečení a spolupracovat při pořádání výchovných, sportovních a zábavných akcí pro žáky Základní školy Hlučín Bobrovníky i širokou veřejnost.

Bankovní spojení
Fio banka, a.s.
Číslo účtu: 2601328959/2010
Transparentní účet spolku

Kontakt
Lucie Zapletalová
Tel.: 775 911 041
E-mail: zapletalova@dobrazakazka.cz

 

Spolek rodičů MŠ Hlučín - Bobrovníky

Adresa - sídlo spolku
Spolek rodičů MŠ Hlučín - Bobrovníky
Požárnická 274/42
748 01 Hlučín-Bobrovníky