Naše třídy

Třída I. Sluníčka

Učitelky: Veronika Magerová, Eliška Sufnerová
Tel na třídu.: +420 597 603 495

Charakteristika třídy

Třída je rozdělena na dvě části.
Jedna část s kobercem na hraní, hudebně pohybové činnosti a cvičení, odpočinek a herní koutky - kadeřnictví, kuchyňka, obchůdek, k dispozici jsou různé didaktické a učební pomůcky, TV, CD, DVD a magnetická tabule.
Druhá část je zařízena nábytkem pro stolování, výtvarné a pracovní činnosti.
Je vybavena umývárnou a WC. Na výzdobě se podílejí především děti, ale i učitelky. Děti si při výrobě výzdoby a obrázků rozvíjí jemnou motoriku a estetické cítění.

Pomůcky a hračky

Hračky mají děti k dispozici na dostupných místech, aby si je během hry mohly samy vzít, ale také uklidit na správné místo.
Pomůcky na výtvarné a jiné činnosti jsou uloženy na bezpečném místě a děti si je mohou půjčit jen s dovolením paní učitelky.

Zaměření třídy

Hlavním cílem obou učitelek je klidným, milým a trpělivým přístupem naučit děti samoobslužným činnostem a příjemným vystupováním vytvořit ve třídě přátelskou a pohodovou atmosféru. Samozřejmostí je individuální přístup ke každému dítěti.

Výchovně vzdělávací program

Vycházíme ze školního vzdělávacího programu (ŠVP): ŠKOLKA PŘEDEHROU ŽIVOTA (dle RVP pro PV). ŠVP je rozdělen do 4 integrovaných bloků : (Podzim, Zima, Jaro, Léto).

Nejdůležitější činností pro rozvoj dítěte je HRA. Hra dítěti zprostředkovává poznání světa, skutečnosti, podřizování se pravidlům, učí se spolupráci a respektování ostatních dětí i dospělých.

Stolování a pitný režim

Děti se mohou napít kdykoliv během dne, ve třídě pijí z vlastních hrnečků a samy se obsluhují.

Stolování probíhá v jídelně MŠ. Dětem jídlo roznášíme, z důvodu bezpečnosti, ale prázdné talíře si děti odnášejí samy. Děti do jídla nenutíme, ale dbáme na to, aby jídlo alespoň ochutnaly.

slunicka-trida

Třída II. Berušky

Učitelky: Yvona Markovičová, Bc. Anna Macková
Tel. na třídu: +420 597 603 494

Charakteristika třídy

Barevné ladění třídy je v teplých barvách. Tyto barvy vytvářejí příjemné a pohodové prostředí. Místnost je rozdělena na dvě části: herní s kobercem a část pracovní. V herně si děti hrají, tancují, cvičí, odpočívají. U stolečků převládají činnosti výtvarné, pracovní. Ve třídě jsou také herní koutky - kuchyňka, obchod, kadeřnictví. Vybavení třídy je nadstandartní, vybaveno TV, CD, DVD, magnetickou  tabulí.

Zaměření třídy

Zaměřujeme se hlavně na rozvoj fyzické, psychické a sociální zralosti dětí a zvládnutí dovedností, které jsou podmínkou pro přijetí dítěte do ZŠ. Důležitá je také environmentální výchova. Výchozí a nejdůležitější činností je HRA.

Při naší práci respektujeme osobnost dítěte a nenásilným způsobem se snažíme dětem plánovanou řízenou činností vytvořit zajímavý program. Ve třídě je přátelská atmosféra, všichni se snaží dodržovat společná dohodnutá pravidla.

Výchovně vzdělávací program

Vycházíme ze školního vzdělávacího programu (ŠVP): ŠKOLKA PŘEDEHROU ŽIVOTA (dle RVP pro PV). ŠVP je rozdělen do 4 integrovaných bloků- (Podzim, Zima, Jaro, Léto).

Třída předškoláků spolupracuje se ZŠ. Děti se účastní společných akcí, dílniček, návštěv ve vyučování.

Svým harmonickým působením rozvíjí každá učitelka především osobnost a samostatnost dítěte, jeho komunikaci, osobní projev, toleranci, základní pravidla slušného chování a získávání nových poznatků.

Svým harmonickým působením rozvíjí každá učitelka především osobnost a samostatnost dítěte, jeho komunikaci, osobní projev, toleranci, základní pravidla slušného chování a získávání nových poznatků.

berusky-trida