ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Jsme škola a školka fungující v přátelské a tvořivé atmosféře, plná respektu, spolupráce a tolerance.

Škola zajišťuje vzdělávání žáků 1. stupně ZŠ (1. - 5. ročník). Výuka probíhá v pěti kmenových učebnách, škola je pětitřídní.

Výuka se v základní škole uskutečňuje podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání "Tvořivá škola". Ve školním roce 2024/2025 do školy dochází 60 žáků.

Základní škola a mateřská škola