Chodba ZŠ

Obsah stránky

V. třída

Třídní učitelka: Mgr. Michaela Plutková
E-mail: plutkova@zsbobrovniky.cz

Týden 18.11. - 22.11.2019

Český jazyk

 • Slova přejatá. Druhy přídavných jmen, Přídavná jména měkká.  
 • středa - 20.11 - cvičný diktát
 • D.Ú pracovní sešit - odevzdat do pátku 22.11 - str. 29, cv. 8,9 a str. 30, cv. 2
 • čtení - děti si nosí svou rozečtenou knihu

Anglický jazyk

 • Dokončíme společně 2. lekci
 • Otázky s WHAT, WHEN, HOW ....

Matematika

 • Přirozená čísla
 • Rovnice a nerovnice
 • Trojúhelník a jeho obvod

Vlastivěda

 • v úterý 19.11 budeme mít dějiny - D.Ú - v sešitě dodělat, kdo nemá
 • znovu si prostudovat kapitolu NÁRODNÍ PROBUZENÍ - str. 26 - 28
 •  ČR - Kraje - Středočeský kraj - v pátek 22.11
  Referáty - kraje ČR, každý žák má svůj kraj a termín odevzdání zapsán v úkolníčku + info. Pokud nemáte možnost tisku, můžete zaslat na mou výše uvedenou emailovou adresu.

Přírodověda

 • aby se nám dobře žilo
 • dodělat d.ú v sešitě - pracovní listy - ten, kdo neměl

Informatika

 • Grafický editor - malování ve Windows: Podzimní krajina

Hudební výchova

 • Píseň "Mravenčí ukolébavka"
 • Stupnice C dur

Ostatní

 • Čtenářský klub - výjimečně proběhne 2X v týdnu od 18. 11 do 22. 11. a to v úterý 19. 11 - 14:00- 15:30h. a ve středu 20.11 od 13:30 - 14:30h.
   
 • v pondělí 18.11. - vánoční dílny - kdo má, ať si donese tavící pistol (společně budeme tvořit adventní věnce), a popřípadě donést materiál na vlastní výrobek 
   
 • 21. 11 Muzeum Brno - do středy 20.11 - donést návratky