1. třída

Obsah stránky

V. třída

Třídní učitelka: Mgr. Michaela Plutková
E-mail: plutkova@zsbobrovniky.cz

Týden 25.5. - 29.5.2020

V PONDĚLÍ SI DONESTE DO ŠKOLY VEŠKERÉ UČEBNICE, PRACOVNÍ SEŠITY + SEŠITY

Český jazyk

 •  práce se zájmeny 
 • nová kapitola - Chráníš se? str. 116, 117
 • čtení - literatura - labyrintem symbolů

  Anglický jazyk
 • sloveso CAN - něco moci, něco umět
 • tvoření záporu, otázek
 • slovíčka 5.lekce - PS str. 77 5D, English across..Your project..

  Matematika


  Vlastivěda

   
 • ČR- Praha
 • dějiny - opakování


  Přirodověda
 • opakování člověk - Na stránkách Taktik + pracovní listy

Týden 18.5. - 22.5.2020

Český jazyk

 • stále práce se zájmeny 
 • pondělí - 18.5 - budete pracovat samostatně: přepis diktátu str. 115, cv. 26 - do sešitu školního (v úterý si budeme kontrolovat); + https://www.umimecesky.cz/cviceni-me-mne-zajmeno-ja; + prac. sešit - str. 22, cv. 11,12
 •  V pátek 22.5 - nová kapitola - Chráníš se? str. 116, 117
 • čtení - literatura - labyrintem symbolů

   
 • https://www.databazeknih.cz/eknihy-zdarma-ke-stazeni - věřím, že každý už má svou knihu rozečtenou. Co takhle si najít každý večer chvilku času a povyprávět rodičům, co jste se dočetli ? :-)

Anglický jazyk

 • na středu 20.5. si připravte v 8.45 na Skype -pracovní list My town ( domečky ) a prac. sešit
 • na pátek 22.5. opět 8.45 Skype, práci si upřesníme podle středy
 • https://elt.oup.com/student/project/level1/ - zde se dostanete přímo na učebnici a můžete procvičovat, budu vám zde i zadávat konkrétní úkoly.
 • Určitě stále procvičovat na  portálu Umíme anličtinu - děti znají . Tady v sekci 5. ročník gramatiku sloves TO BE, HAVE a DO. Určitě je fajn Práce s textem
 • Didaktika - zábavná angličtina.

Matematika

Vlastivěda

 • ČR- ve středu 20.5 - budete mít vlepené mapky k tématu - cestovní ruch - budeme s ní pracovat
   
 • Přirodověda
 • čtvrtek - 21.5 - opakování člověk - Na stránkách Taktik + pracovní listy
 •  
 • ZA ODMĚNU : https://decko.ceskatelevize.cz/hry