Mateřská škola
Základní škola

Obsah stránky

V. třída

Třídní učitelka: Mgr. Michaela Plutková
E-mail: plutkova@zsbobrovniky.cz

Týden 16.9. - 20.9.2019

 • Český jazyk
  čtení - kdo nestihl - dodělat JO NESBO (první kapitola - která část mě nejvíce v kapitole zaujala a proč)
  literatura - báseň ZÁŘÍ na čtvrtek 19.9
  opakujeme ze 4. ročníku - podstatná jména - vzory
 • Matematika
  Čtení a zápis čísel v desítkové soustavě. Znázornění čísel na číselné ose. Porovnávání a zaokrouhlování čísel. Sčítání a odčítání.
 • Vlastivěda
  projekt - státy Evropy, každý žák má svůj stát a termín odprezentování zapsán v úkolníčku. Pokud nemáte možnost tisku, můžete zaslat na mou výše uvedenou emailovou adresu.
  Evropa, Novověk - opakování
 • Přírodověda
  příroda nás šatí živí
  donést na pondělí 16.9 - kus oblečení se štítkem, kde je složení nebo obal z jídla, pití
 • Informatika
  Pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví při používání počítače, řád počítačové učebny, pravidla bezpečného internetu.
 • Hudební výchova
  Píseň "Rodné údolí" - naučit zpaměti
 • Aj                                                                                                                   Opakujeme učivo 4. třídy- Abeceda, číslovky, školní potřeby                                  Domácí příprava- slovíčka, PS str. 74.1/A.B - píšeme 17.9.