Šatna ZŠ

Obsah stránky


IV. třída

Třídní učitelka: Mgr. Oxana Lettovská
E-mail: lettovska@zsbobrovniky.cz

 

Vzhledem k hygienickým opatřením budou žáci naší třídy přicházet do školy v 7. 55. Dodržujte, prosím, tento čas. 

Připomínám - dávejte dětem dvě chirurgické roušky. 

Týden od 10. 5.  do 14. 5. 2021

V úterý půjdeme na výlet do okolí . 

S sebou sportovní oblečení, batůžek, svačinu, pití, kapesné   

( bez učebnic ! ) Sraz 7.55 před školou, návrat cca 12.30. 

 

Výuka nadále končí každý den v 12.35 hod. 

ČJ - Slovesa- procvičování časů, způsobů

      - stavba věty - podmět a přísudek

      - čtení  s porozuměním české pověsti

      - sloh - popis osoby

M - souřadnice, vztahy a závislosti

    -  rýsujeme kolmice

     - početní operace s velkými čísly - procvičování

Aj - People at work

    - povolání - jednoduchý popis činností

     - Colin in Computerword

Př - třídění organismů

Vl - Velkomoravská říše a Přemyslovská knížata