Základní škola

Obsah stránky


IV. třída

Třídní učitelka: Mgr. Andrea Bastová
E-mail: bastova@zsbobrovniky.cz

Týden 18.11. - 22.11.2019

Český jazyk

Učebnice str. 41-43 probíráme vzory podstatných jmen rodu středního 

PS  mohou děti vyplňovat do strany 30, vše po tu stranu jsme probírali, pokud by něco dělalo Vašemu dítěti velké problémy, dejte mi vědět

Budeme psát téměř každou hodinu diktát nebo desetiminutovku na probrané učivo (slovní druhy, skloňování, časování, vyjmenovaná slova, ě-je.....)

 

Matematika

Zlomky - str 56-59, konkrétně probíráme zápis zlomku, porovnávání zlomku, v PS zlomkům odpovídají strany 21-23. 

Anglický jazyk

Protože dětem stále dělají problémy základní slovesa To be, To have, otázky a zápory, budeme je intenzivně opakovat. Ve středu 20.11. budu zkoušet čtení a překlad textu na str.21. Zopakujetme si také slovíčka ze 3. lekce, děti mají vytisknuté a zapsané.

Vlastivěda

Přírodověda

 Str 8. - 9 - 10 podnebné pásy

Informatika

  • Grafický editor - Malování ve Windows: geometrické tvary - obrázek s využitím nástrojů geometrických tvarů

Hudební výchova

  • Píseň "Mravenčí ukolébavka"
  • Stupnice C dur

    Pracovní činnosti

 

  • Čtenářský klub - výjimečně proběhne 2X v týdnu od 18. 11 do 22. 11. a to v úterý 19. 11 - 14:00- 15:30h. a ve středu 20.11 od 13:30 - 15:00h.
  • 18.11. máme vánoční dílnu - vyrabíme společně na jarmark. Děti si mohou  také donést své vlastní materiály na výrobky, které by chtěly samy tvořit. Jinak lepidlo a nůžky. 

    21.listopadu jedeme na celodenní výlet do Brna - muzea- návrat cca 16 - 17. hod

  • Zadání domácích úkolů a cvičení na doma mají děti u sebe.