Základní škola

Obsah stránky


IV. třída

Třídní učitelka : Mgr. Helena Dolanská

E-mail: helena.dolanska@zsbobrovniky.cz

18.10. bude z důvodu odstávky elekt. proudu na oběd pouze polévka a studený toast se šunkou. 

 

 

 

 

Týdenní plán 18.10.- 22.10.

ČJ - PS str. 17-19 - Slova se skupinou bě/bje, vě/vje a pě. Čtení - Babička drsňačka - čteme společně ve škole. Každou středu píšeme diktát nebo doplňovačku. 

M - PS str. 8-10. dělení jednomístným dělitelem. Každý čtvrtek píšeme desetiminutovku. 

VL - Naše vlast - Česká republika  PS str. 9-10. Kraje a krajská města. Nezapomeňte na referát. 

PŘ - Živá příroda - živočichové a příroda na podzim.  PS str. 10-13. 

AJ - dokončení 1. lekce, Alphabet, spelling - hláskování slov, domácí úkol - PS str. 6 cv. 2 Read and write - How do you spell...?

PČ - dokončení započaté práce a hodnocení výrobku