Základní škola

Obsah stránky

Režim dne

HARMONOGRAM DNE V MŠ PO KARANTÉNĚ

 

Děti z I. třídy, se nebudou společně setkávat s II. třídou, do odvolání.

Pracovní doba zaměstnanců se přizpůsobí zpřísněnému režimu v MŠ po karanténě.

 

I. Třída           

 6.30 - 8.00 - ranní příchod do své třídy + spontánní činnosti

 8.00 – 8.30 – svačina

 9.00 – 9.45 – Řízené činnosti

 9.45 – příprava na pobyt venku

11.00 –11.30 - oběd

12.00 – 13.45 -odpolední spánek

14.10  -  odpolední svačina

14.30 – 16.30 – odpolední činnost, odchod dětí domů

 

 

II. Třída           

6.30 – 8.30 -  ranní příchod do třídy + spontánní činnosti

8.30 – 9.00 – svačina

9.00 -  10.00 – Řízené činnosti

10.00 – 11.15 – Pobyt venku

11.30 – 12.00 – oběd

12.00 -  13.30 – odpolední spánek

13.45 – 14.00 – svačina

14.15 – 16.30  odpolední činnosti, odchod dětí domů