1. třída

Obsah stránky

Režim dne

06:30 – 08:30 příchod dětí do MŠ
ranní hry a spontánní činnosti
individuálně plánované činnosti
esteticko-výchovné činnosti
pohybové aktivity
08:30 – 09:00 osobní hygiena, dopolední svačina
09:00 – 10:00
(Berušky do 10:15)
řízené činnosti
tělovýchovné chvilky
individuální a skupinové řízené činnosti
společné hodnocení činností
10:00 – 11:00
(Berušky do 11:30)
příprava na pobyt venku
individuální činnosti
pobyt venku
11:00 – 11:30 (Sluníčka)
11:30 – 12:00 (Berušky)
osobní hygiena, oběd
11:30 – 12:15 odchod  dětí, které jdou po obědě domů z I. třídy
12:00 – 12:30 odchod dětí, které jdou po obědě domů z II. třídy
12:15 – 14:00 (Sluníčka)
12:00 – 14:00 (Berušky)
osobní hygiena
odpočinek a spánek respektující rozdílné potřeby dětí
literární chvilka  s relaxační hudbou
tiché činnosti s dětmi s nižší potřebou spánku (platí jen pro Berušky)
14:00 – 14:30 osobní hygiena, odpolední svačina
14:30 – 16:30 volné činnosti a aktivity dětí řízené pedagogy zaměřené především na hry
zájmové činnosti a pohybové aktivity dětí
v případě pěkného počasí mohou využívat zahrady MŠ