Mateřská škola

Obsah stránky

Znovuotevření školy 25.5.2020

pátek, 08. květen 2020 // Novinky

Dle vládního plánu uvolňování opatření proti epidemii koronaviru bude pro žáky 1. stupně otevřena základní škola v pondělí 25.5.2020. Provoz mateřské školy bude obnoven také 25. května. Další informace...

Provoz MŠ

Provoz MŠ bude zahájen 25.5.2020 dle běžného režimu (se zvýšenými hygienickými opatřeními). Předávání dětí bude probíhat před budovou MŠ pedagogickým pracovníkům (proběhne měření tělesné teploty).

K předškolnímu vzdělávání přihlašujte své děti e-mailem: ms@zsbobrovniky.cz - nejpozději do 18. 5. 2020. Nepřihlášené děti nebudou vpuštěny do MŠ. Podmínkou nástupu dítěte do MŠ je předání vyplněného čestného prohlášení.

Čestné prohlášení je nutné odevzdat 25. května před vstupem do MŠ (prohlášení musí být aktuální, nezasílejte ho dříve).

Dokumenty

Plakát COVID-19

Provoz ZŠ

Od pondělí 25. května 2020 doplňujeme distanční výuku žáků na 1. stupni o dobrovolnou účast v nepovinných vzdělávacích aktivitách ve škole - pro žáky, kteří nepatří do rizikové skupiny. Tyto vzdělávací aktivity budou v rámci rozvolňování organizovány zejména jako pomoc rodičům, kteří potřebují ekonomicky zajistit svoji rodinu a nastoupit zpět do práce.

Zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem o docházku žáka 1. stupně ZŠ do školní skupiny nejpozději do 18. 5. 2020. Pokud žák 1. stupně není zařazen ředitelem školy do skupiny do 25.5.2020, nelze jej zařadit později!

Podrobnosti, které mohou ulehčit rozhodování rodičů, zda zařadí své dítě do školní skupiny od 25.5.2020

 • Ranní družina nebude poskytována
 • Bude se jednat o školní skupiny v maximálním počtu 15 žáků, které mohou být tvořeny žáky různých tříd a ročníků 1. stupně. Složení skupiny bude neměnné.
 • Upozorňujeme, že žák nemusí patřit do skupiny, kterou povede jeho třídní učitelka. Skupiny se nesmí v průběhu dne měnit. Žáky do nich budeme přiřazovat pokud možno podle podobného věku a dle délky požadovaného pobytu ve škole.
 • Žáci nebudou vzděláváni podle běžného rozvrhu hodin, ale budou v dopolední části plnit úkoly, které jsou pedagogy vkládány na webové stránky pro dané období. Dopolední část bude zahájena kolem 8. hodiny a ukončena kolem 11:45. Cílem následující odpolední části (nejedná se o školní družinu, není podmínkou, aby bylo dítě do družiny v tomto školním roce zapsáno) bude zajistit zájmové vzdělávání žáků.
 • V případě nutnosti je možné požádat o zajištění pobytu dítěte ve skupině, která bude končit nejpozději v 16:00 hodin.
 • V dopolední části bude s dětmi jeden pedagog, v odpolední části jiný. Tito učitelé budou se svou skupinou pravidelně po celé období.
 • Přihlášeným dětem nabízíme stravování ve školní jídelně.
 • Do rizikové skupiny patří žák, který osobně naplňuje alespoň jeden bod uvedený níže nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti.

Kritéria zařazení do skupin

 • jedná se o žáka 1.-5. ročníku ZŠ Hlučín-Bobrovníky
 • zákonný zástupce vyjádřil zájem o docházku žáka do školy nejpozději do 18.5.2020
 • požadovaná délka pobytu dítěte ve škole
 • jedná se o žáka s dobrým zdravotním stavem, který nepřichází do styku s osobami s rizikovými faktory - žák předloží nejpozději při nástupu rodiči podepsané čestné prohlášení

Informace k nástupu do školy 25.5. - shrnutí

 • Žáci se ráno seřadí před školou do určených skupin, dodržují rozestupy. Škola se otevírá v 7:45.
 • Do školy vstupují po skupinách pod vedením svých učitelek.
 • První den školy žáci přinesou vyplněné čestné prohlášení.
 • Dospělí do školy nevstupují, přivádějí děti ke škole a odvádějí od budovy školy.
 • Neposílejte do školy dítě, které má projevy nemoci (zvýšená teplota, kašel apod.) nebo má být v karanténě.
 • Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.
 • Žáci nemusí být vzděláváni podle běžného rozvrhu hodin, ale budou plnit úkoly dle týdenních plánů, které jsou zveřejňovány na webových stránkách.
 • Děti, které zůstávají doma, budou nadále vyučovány vzdáleně a budou plnit úkoly dle týdenních plánů.
 • Škola vede evidenci o docházce žáků do skupin. V případě nepřítomnosti žáka žádá škola informaci od rodičů o důvodech nepřítomnosti a o tom, zda bude žák nadále do skupiny docházet.
 • Dítě, které nenavštěvuje školu (rodič je s ním doma), nemá nárok na dotované stravování ve školní jídelně.

Dokumenty MŠMT

Hodnocení žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020