Základní škola

Obsah stránky

Exkurze – Brno, Praha

pátek, 13. prosinec 2019 // Akce školy

Koncem roku žáci školy absolvovali exkurze financované z dotace na pokusné ověřování "Vzdělávací programy paměťových institucí do škol". Navštívili muzea v Brně a v Praze.

Brno (listopad)

Ve čtvrtek 21. 11. 2019 se žáci II. – V. třídy vydali na výlet do Brna, kde navštívili Technické muzeum. K dispozici měli dva lektorské programy: „Protože práce šlechtí“ (děti se dozvěděly mnoho informací z minulosti – jak se tehdy žilo) a „Zažij svět nevidomých“ (tento program vedl žáky k pochopení různorodosti a výjimečnosti mezi lidmi, mohli si vyzkoušet slepecké brýle či chůzi se slepeckou holí). Po návštěvě Technického muzea se všichni společně vydali na procházku do restaurace, kde je čekal vydatný oběd a náladu nikomu nezkazilo ani deštivé počasí.

Praha (prosinec)

Ve dnech 4. a 5. 12. 2019 cestovali vlakem žáci třetí, čtvrté a páté třídy na výlet do hlavního města. Žáci spolu s učitelkami navštívili 4. 12. Náprstkovo muzeum – program „Koloběh života na březích Nilu“. Dále 5. 12. Národní technické muzeum – program „V technice je budocnost“ a „Televizní studio“. Děti si výlet ve vánoční Praze zase nesmírně užívaly a programy je nadchly. Žáci měli po celou dobu pobytu zajištěnou stravu a nechyběla ani odměna v podobě „donutů“.