Aktuálně se nacházíte zde

Obsah stránky

4. třída

Třídní učitel: Mgr. Jan Volf
E-mail: reditel@zsbobrovniky.cz

 

TÝDEN 18.02. - 22.02.2019

 • Český jazyk
  Podstatná jména rodu mužského, vzory pán, muž, hrad, stroj, předseda, soudce.
  Slovesný způsob. Pracovní sešit č. 2.
  Čtení: kniha Mikulášovy patálie
  ​Literatura: hrdinství a odvaha. D.Ú na pátek 22.2 - do sešitu literatura - zjisti a pak napiš co nejvíce informací o romech - odkud k nám přišli, něco o jejich kultuře a tradicích
   
 • Matematika
  V matematice budeme opakovat stále stejný týdenní plán:

  Pondělí : pracovní sešit

  Úterý: geometrie (noste kružítka, pravítka s ryskou, tužky)

  Středa : zábavná matematika, kvízy, hlavolamy, sudoku....

  Čtvrtek: učebnice

  Pátek: matematika na PC (pokud vše během týdne stihneme a nebudou kázeňské problémy)
   
 • Angličtina
 • Probíráme 6 lekci
   
 • Přírodověda
  Začínáme novou velkou kapitolu ČLOVĚK a lidské tělo
  KDO NEMĚL D.Ú, TAK DONÉST V PONDĚLÍ 18.2 - dodělat zápis (vlastní výpisek z učebnice str. 49) pohyb živočichů a pohyb hub; STRUČNĚ!

  - písemka se posouvá na pátek 22.2, jelikož v úterý jedeme do planetária.

  písemka - 22.2 - OTÁZKY:
  1) Napiš 5 základních podmínek nezbytných pro život
  2) Napiš alespoň 3 vlastnosti, které musí splňovat živé organismy
  3)Co je to fotosyntéza?
  4) Co slouží živočichům jako potrava? (3 věci)
  5) PODLE POTRAVY, KTEROU SE ŽIVOČICHOVÉ ŽIVÍ, JE DĚLÍME NA masožravce, býložravce, všežravce a hmyzožravce. Spoj správně dvojíci slov, kdo co pojídá:
  BÝLOŽRAVEC                           hmyz
  HMYZOŽRAVEC                       živočišnou potravu
  MASOŽRAVEC                          živočišnou i rostlinnou potravu
  VŠEŽRAVEC                             rostliny
  6) Komu slouží žábry?
      a) k příjmu potravy z vody rybám
      b) k příjmu potravy savcům
      c) k příjmu potravy hmyzu a pavoukům
  7) Jak se nazývají trubičky, které zásobují části těla hmyzu a pavouků?
       a) žábry
       b) průduchy
       c) vzdušnice
  8)Rozmnožovacími orgány rostlin jsou:
       a) květy
       b) vajíčka
        c) spermie
  9) Popiš jak se rozmnožují savci (stručně) :
  10) Pohybují se rostliny z místa na místo?
        a)ano
        b) ne
  11) Napiš jakými způsoby se mohou pohybovat živočichové (alespoň 3)
  12) Kdo jsou producenti?
        a) ti, co si samy vyráběji živiny
        b) ti, co pojídají potravu
        c) ani jedno
  13) Kdo jsou konzumenti?
        a) ti, co pojídají potravu
        b) ti, co si samy výrabějí živiny
 • Vlastivěda
  dokončíme SAMOSPRÁVU V OBCI a začneme státní znaky ČR
  doplnit v zápise v sešitě tabulku o zapojení se do společenského života ve své obci (přímo nebo nepřímo) – ke každému doplnit alespoň tři příklady. - učebnice str. 47

   
 • email: plutkova@zsbobrovniky.cz (zde posílat referáty apod. k tisku)
   
 • V úterý 19.2 - Planetárium - cena je 250 Kč (vstupné + autobusová doprava). Prosím zaplatit nejpozději v pátek 15.2.2019

 • Vybírá se záloha na ozdravný pobyt (škola v přírodě) ve výši 1 000 Kč. Prosím o platbu do konce února nejpozději.

 • V rámci TV budou děti jezdit na plavání do Bohumína od 9.ledna 2019 tj. každou středu  /učit se budeme 2 hodiny, ČJ a M/  S sebou - v igelitové tašce plavky, ručník, mýdlo /sprcháč/, popř.čisté gumové přezůvky a plavací brýle.  Děvčata budou mít sepnuté a stažené gumičkou vlasy popř. gum.čepici /nemusí být
   

 

Patička stránky