Aktuálně se nacházíte zde

Obsah stránky

2. třída

Třídní učitelka: Mgr. Eva Procházková
E-mail: prochazkova@zsbobrovniky.cz

 

Týden 10.12.- 14.12.2018

 • Český jazyk
  pokračujeme v učebnici a v PS - odůvodňování psaní i/í po měkkých souhláskách, hlásková a slabičná stavba
 • Čtení
  Čteme každý den v čítance nebo v knize!   Společný zápis do čtenářského deníku - v pátek 14.12.
 • Matematika
  počítáme stále do 35 - 40 v matematických prostředích. Budeme péct buchtu dle zadání v PS ve čtvrtek 13.12. Každé dítě donese 1 zvolenou ingredienci.
 • Prvouka
  ve čtvrtek obvykle bude domácí úkol písemný a čtecí z prvouky. Přinést na čtvrtek nějakou tištěnou reklamu z novin nebo časopisů.
 • Ve středu12.12.pojedeme do divadla KD v Hlučíně /2x 10min.jízdenky/. Jak se budeme učit napíšeme si v úterý do úkolníčků.
 • Vánoční besídka celé školy ve čtvrtek 20.12. v 16 h
 • V rámci TV budou děti jezdit na plavání do Bohumína od ledna 2019

Patička stránky